Username
 
  Password
 
 
 
  วันนี้! ท่านสามารถสมัครสมาชิก
ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าสมัคร หรือ
เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 
อนุสาวรีย์สองวีรสตรี
วัดพระผุด (พระทอง)
ภูเก็ตแฟนตาซี
อ่าวฉลอง
สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต
หาดไม้ขาว
เกาะเฮ
หาดกะหลิม
วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)
สวนสาธารณะสะพานหิน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
หาดในยาง
เกาะราชาน้อย
หาดในหาน
แหลมพรหมเทพ
เกาะสิเหร่
สวนสาธารณะเขารัง
ตึกโบราณ เมืองเก่าภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง
หาดในทอน
เกาะราชาใหญ่
หาดราไวย์
จุดชมวิวสามอ่าว
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต
สวนสัตว์ภูเก็ต
หาดกะรน
หาดป่าตอง
หาดสุรินทร์
แหลมกา
หาดบางเทา
ภัตตาคารและโรงละคร สฟิงส์
โรงละคร ไซมอน คาบาเรต์
หมู่บ้านไทยวิลเลจ
สนามมวยป่าตอง
หาดกะตะ
 
 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิกเองครับ
  ข้อมูลการล็อกอิน
Username :
*
  กรุณาตรวจสอบชื่อล็อกอินก่อนทำการสมัคร
Password :
*
ยืนยัน Password:
*
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
เพศ :
ชาย     หญิง *
คำนำหน้าชื่อ :
นาย     นางสาว    นาง *
ชื่อผู้สมัคร :
*
นามสกุล :
*
Email address :
*
  ผู้สมัครต้องใช้อีเมล์จริงในการสมัคร เพื่อยืนยันข้อมูลหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
เลขที่บัตรประชาชน :
เลข 13 หลัก *
วันที่ออกบัตร :
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด :
*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
*
จังหวัด :
*
ประเทศ :
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :
*
แฟกซ์ :
 
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงในการสมัครสมาชิกนี้แล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2009. All Rights Reserved. Phuket Voyage Dot Com